Szótár

Szotar_large

A sárkány farka – A sárkány pontja amiben a Hold, északról mozogvametszi az ekliptikát déli irányban, az asztrológiában úgy tartják, hogy rosszszerencsét hoz.

A sárkány feje – A sárkány pontjaamiben a Hold, délről mozogva, metszi az ekliptikát, északi irányban, azasztrológiában úgy tartják, hogy szerencsét hoz.
Állandó házak  – házak amelyek egyenértéküek az állandó jelekkel, ezek pedig a második, ötödik,nyolcadik és tizenegyedik ház

Állandó jelek – Második, ötödik, nyolcadik és tizenegyedik, vagyis a bika, az oroszlán, a vizöntő és a skorpió. Itt szó van a közös stabilitás tulajdonságról. Ők az állandóságot képviselik.

Almutin – az a bolygó ami uralkodó az élettartamnak a meghatározásakor.

Ambivalencia  – egy adott égitest pozitív vagy negatív befolyása.

Aplikatív  – az az aspektus, ami először csak  ideiglenes, majd ezután pontos

Asztrológiai órák – planetáris órák

Aszcedens  (mellékjel) – az égicsúcsot jellemzi a születésünk percében és a jel amelyben tartózkodik meghatározza a viselkedésünket a környezetünk iránt és azt a módot is ahogyan minket mások értelmeznek vagyis élnek meg. A nap jelének meghatározása után, ez, egy a fontosabb elemek közül a horoszkóp tanulmányozásához.

Aszpektusok  (szempontok) – Mindegyik bolygó kölcsönös befolyással van a többire és ezeket a kölcsönhatásokat szempontoknak hívjuk. A horoszkóp tanulmányozásában csak azok a fontosak amelyek adott szögben vannak.

Asztrológia  – tudomány amely az égitestek szimbólikus kölcsönhatását tanulmányozza és azok hatásait az eseményekre a Földön.

Asztrológiai jelek – a nyugati asztrológia az emberi sorsokat és karaktereket az égitestek (a nap, a hold és a többi bolygó az asztrológiai jelekben és házakban) állása szerint értelmezi. 12 asztrológiai jel létezik – a kos, a bika, az ikrek, a rák, az oroszlán, a szűz, a mérleg, a skorpió, a nyilas, a bak, a vizöntő és halak. Az asztrológiai jeleket az elemek (a tűz, a levegő, a víz és a föld), minőség (kardinális, állandó, változó) és polaritás( férfi és női) alapján osztjuk.

Bak – egy a tizenkét asztrológiai jel közül. December 22. és január 20.-a között született személyek, ebben a jegyben születtek.

Benefik   – Az előnyös bolygók (általában a Jupiter, a Vénusz, a Hold és a nap)

Benefikusz – harmónikus aszpektus (szempont)

Bika – egy a tizenkét asztrológiai jel közül. Április 20  és május 21.-e között született személyek, ebben a jegyben születtek.

Bolygók – égitestek a naprendszerben. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uranusz, Neptunusz és Plúto. A nap egy csillag, a hold pedig a földnek a műholdja.

Bolygók konfigurációja  –  ismerős (megismerhető) geometriai formák amelyeket több bolygó alakit és amelyeket könnyű vizuálisan észlelni a születési kártyában.

Bolygó ciklus – az az idő amely ahhoz szükséges hogy az égitest egy egész kört bejárjon (360 zodiák fok) és hogy visszatérjen a kiinduló pontra. Ez a bólygók energiájának új fázisát jelenti vagy azt, hogy az ember végzett az első ciklussal és átvette az első leckét az adott égitesttől.

Casus  – az esés, az emelkedés ellentéte

Csillagidő – a nappaliFöldkeringés által okozott időbeli elosztás, aminek az egysége a csillag nap.

Csomópontok – egyes égitestek mettszéspontja a Föld síkjával. Az asztrológiában, a lunáris csoópontok a legfontosabbak

Csomók  – pontok amelyeken a bolygók az egyik égi hemiszférából, a másikba jutnak, pontossabban az ekliptika pontjai.

Csúcspont  – az égitest áthaladása a megfigyelési hely meridiánján keresztül, a bolygó a zenitben van az ég magaslatában.

Debilitates – a bolygó gyengesége.

Dékád  – Az állatöv felosztása harminchat egyenlő részre

Descendens – pont amely szemben áll valakinek az ascendesével, vagy is a horoszkóp 7. háza. A másokkal való kapcsolatokat határozza meg.

Déli jegyek – a Mérlegtől a Halakig, 181* – 360*

Direkció  (irány) – egy az asztrológiai módszerek közül.

Diszpozitor – ez az uralkodó bolygó vagy a jel uralkodója. Így a Mars a kos uralkodója, a bika és a mérleg uralkodója a Vénusz, az ikreké és a szűzé a Merkur, a ráké a Hold, az oroszláné a Nap, a skorpió uralkodója a Plútó, a nyilasé a Jupiter, a baké a Szaturnusz, a vizöntőjé az Uránusz, a halak uralkodója pedig a Neptun.

Domicil  – a bolygó székhelye, az a helyzet ahol a leginkább hatással van, pl. a Mars a kos jegyében

Dominancia  – egy adott csillagjegy uralkodása, a bolygó helyzete a domiciljában (házában) 

Efemeriszek  – precíz táblázatok a bolygók álláspontjáról az égen.

Égi kártya – csillagkártya, a térképészetiképe a csillagok elhelyezkedésének a szférában. Egzakt aspektus  – akkor lép hatalomba amikor a különbség a reális és az teoretikus elmélet  között  az adott aspektusban kevesebb mint egy fok.

Egzaltáció  – azok a fokok a zodiák körében amelyeken a bolygók a legjobb tulajdonságaikat fejezik ki.

Egzil  – a bolygó azon poziciója ahol a legnehezebben tudja kifejezi a tulajdonságait.

Eklipsza  (fogyatkozás) – sötétség. A nap fogyatkozása akkor következik be amikor a Hold a Nap és a Föld között megy el és az árnyékával elfedi a Napot. Holdfogyatkozás akkor lesz amikor a Föld a Nap és a Hold között van és árnyékot dob a Holdra.

Elemek – a tűz, a föld, a levegő és a víz. Ezen az alapon különböztetjük meg a tüzes (kos, oroszlán, nyilas), a földi (bika, szűz, bak), a levegő (ikrek, mérlegek, vizöntő) és vízi jeleket (rák, skorpió, halak).

Emberi jelek – az ikrek, a szűz, a nyilas második fele és a vizöntő

Ephemeridi idő  – az az idő ami a Föld éves forradalmán alapszik amit Nap körül tesz

Északi Hold csmó vagy a sárkány feje – Az a pont ahol a Hold pályájametszi az ekliptikát, átlépve a dél féltekéről, az északira. A horoszkópbanpozitív és sikeres életútra mutat.

Éves horoszkóp  – Előrelátja a történéseket egy esztendőben.

Fagyasztott bolygó  – levágott bolygó, rossz aspektusokkal.

Félszextil – 30 fokos távolság az égi testek között

Félnégyzet – 45 fokos az égi testek között

Férfi bolygók– A Nap, a Mars, A Jupiter, A Szaturnusz

Férfi jelek  – levegő és föld jelek

Fizionomika  – az arcjelek megfigyelése alapján végzett jóslás (a szem, orr, fog és fül formája alapján).

Fő aspektusok   Együttes, sextili, négyzet, háromszüg, ellentét. A legfontosabb aspektus két bolygó közös hatásából.

Grafológia  – emberi karakterek és tulajdonságok meghatározása a kézirás alapján.

Gyors bolygók  – a Hold, Merkur és Vénusz, valakik szerint a Mars és a Nap is. Azokról a bolygókról van szó amelyek gyorsabban mozognak és gyorsabban változtatják helyüket a zodiák körében.

Halak – egy a tizenkét asztrológiai jel közül. Február 20. és március 20. között született személyek, ebben a jelben születtek.

Házak – A 12 terület a születés kártyában melyek meghatározzák és lefedik minden szemszöget az ember életében. Leegyszerűsitve:  1. Ház a külsőséget, a külső megjelenést jelzi, 2. Birtoklási eszközöket, 3. Komunikáció, rokonság, 4. Otthon, anya, 5. Gyermekek, fiatalkori szerelmek, szórakozás, 6. Munkahely, egészség, 7. Házasság,  8. Változások, mások iránti segitség,  9. Magasabb elme, távoli utazások, 10. Karrier és hely a társadalomban, apa, 11. Barátok, 12. Eldugott dolgok, tudatalatti

Heti horoszkóp – Az asztrológiai előrelátások egy adott személy számára, egy hétre előre, anatális kártya alapján és a bolygók mozgása ebben az időszakban. Nagyprecizitást, ilyen kis idő allat nem igen lehet elérni. Az egységes hetihoroszkóp minden abban a jegyben született személyre vonatkozik, így inkábbszorakozásként használatos, merti nem lehet egyaránt pontos.

Hileg  – bolygó vagy égi terület ami döntő egy személy számára.

Hiromantia  – tenyérjóslás, pontosabban a kéz vonalainak olvasása, azzal a céllal hogy meghatározzák az ember karakterét és sorsát.

Hiron – Szaturnusz és az Uránusz között található kisbolygó és az asztrológusok ennek a két bolygónak a tulajdonságait fűzik hozzá.

Hold – a tudatallatiravonatkozik, a rejtett érzelmekre és a család iránti érzelmekre mutat. Azálmodozás, a képzelet és az örök idealizmus szimbóluma. A Rák uralkodóbolgyója.

Hold csomó – A Föld körbejárjaa Napot, egy év alatt, körülötte forogva, az orbitálisán egy síkon amitekliptikának nevezünk. E sík közelében, forog a Hold is, mint más bolygók, denem teljesen pontosan, hanem egy kissé ferde síkon, 5 fokos eltéréssel azekliptikától. A fixált csillagokhoz mérve, a Nap pályája (ekliptika) és a Holdpályája, két részre osztják egymást, ami két ellentétet jelképez azasztrológiában, a metszés pontjait a Hold csomóinak nevezzük.

Hold déli csomója vagy a sárkány farka   – Az a pont ahol a Hold utvonala metszi az Eklipszist áthaladva az északi féltekéről a délire. A horoszkópban negatív dolgot jelent, mivel az élet irányának a gátlását jelképezi.

Horáris asztrológia  – Az események horoszkópja

Horizont – a körvonal, amely összeköti a látszólag az eget és a földet

Horizontális rendszer  – koordináta rendszer ami a horizontra vonatkozik.

Horoszkóp – az ég térképe a születésünk pillanatában, arról a helyről ahol születtünk. Szószerinti fordítás szerint – “idő,órák kijelzője”.

Ikrek  – egy a 12 asztrológiai jel közül. Május 22. és június 21. között született személyek, ebben a jelben születtek

Imum coeli  – Nadir vagy a hoproszkóp 4. háza

Intellektuális állatöv – a mi naprendszerünk mozgása a galaxisban, ami a gondolkodás fejlődésére hat ki

Interceptikus jegy  – beágyazott jegy egy 30* foknál nem szélesebb mezőn

Indiai asztrológia – egy régi és méltányos tudomány Indiában. A születési kártya négyszögként van kimutatva, az alapja pedig a Hold, nem úgy mint a nyugati asztrológiában, ahol a Nap van az érdeklődés központjában.

Izgon – egzil, a gyengeség amiben az égitestek meg vannak zavarva a saját pozíciójukban

Jóslás –  a hit abban hogy a lélek túléli a test halálát és komunikálni tud az élőkkel, más embereken keresztül.

Jóindulatú bolygók –   a Jupiter, a Vénusz, a Hold és a Nap

Jupiter – a bolygó amely az örömet és a fejleményt valamint a nyereményt jelenti.

Jupiter – pozitív bolygó ami a személyiség jüindulatú és adakozó oldalára mutat. Kitartást ábrázol a legnehezebb helyzetekben is, jókedvet ad és a siker lehetőségét az életben. A Nyilas és a Halak uralkodója.

Kadence – lemenő házak, a házak amelyek esésben vannak

Kardinális jelek  – az első jelek a sorban a négyszögekben, velük kezdődnek az évszakok – a kos, a rák, a mérleg és a bak. Ugyanakkor ezek érzelmi jelek, a dolgoknak a mozgás képességét adják így ezek az emberek mindig nagy ihlettel kezdeményeznek valamit.

Kazimi  – ha valamilyen bolygó a kazimiben van vagy a nap szívében, amikor a távolság a Nap közepétől, legyen hosszában vagy szélességben, kevesebb mint 16 szögperc. A hatása ilyenkor kifejezetten erős.

Kazus – esés

Kelta asztrológia – A Druidák, a kelta papok, hittek abban, hogy minden emberhez a születési dátuma alapján egy fa tartozik. Ezen az elven alapszik a kelta asztrológia ami 20 jegyből áll.

Kínai horoszkóp – egy legendán alapul amely szerint 12 állat jött Búdhához és ezért mindegyik év egy állat jelében van (patkány, bivaly, tigris, nyúl/ macska, sárkány, kigyó, kecske, majom, kakas, kutya, disznó). Egyhangban van a Jupiter mozgásával amelynek 12 éves ciklusa van.

Kombinált horoszkóp  – A két személy közötti kapcsolatnak a megállapítására szolgál. Úgy számítják, hogy a középső pozíciót keresik két bolygó vagy más asztrológiai pont között, valamint azok egyedülálló horoszkópja alapján.

Koncepciós horoszkóp  – a fogamzáson alapuló horoszkóp

Konyukció  – az aspektus amikor az égitestek ugyanolyan hosszon vannak, azaz 0 fokon.

Konyukció – két bolygó egyesült hatása.

Kos  – egy a 12 asztrológiai jel közüll. Március 21. és április 20.között született személyek, ebben a jelben születtek.

Kozmikus napkelte  – akkor történik amikor egy égitest a nappal együtt kel fel

Kozmogramm – horoszkóp

Kvinkunks   – A 150 vagy 210 fokos aspektus. Rossz aspekus.

Latitúda  – az ekliptikus koordináta rendszer koordinátája. A szög szélleségét ábrázolja az égitest és az eklirtika között.

Legördülő jelek – az ikrek, aszűz, a nyilas, a halak. Az életben az alkalmazkodó képességen, inteligencián és rugalmasságon keresztül tevékenykednek. Intelektuális jeleknek is nevezik őket.

Lilit  – elméletileg még egy műholdja a Földnek, amelyet gyakran fekete holdnak hívnak. Valakik szerint csak egy vetítésről,  a Hold gyűrűjéről van szó, de kidolgozott táblázatokvannak a mozgásárol is . A nevét Ádám első feleségétől kapta aki egyenlőséget kivánt, ezért a pár összeveszett és ő elment. A Lilit helyzete a születési kártyában a szenzualitás és erotika stilusát mutatja, a személy emancipálását és a kapcsolatát a másik nemmel.

Longitúda – az ekliptika síkjának a szögét ábrázolja

Luminárok  – fények (Nap, Hold)

Lunációk – a Nap és a Hold konnyukciói

Lunáris horoszkóp  – havi horoszkóp amely a Hold mozgása szerint készül.

Mars – erős temperamentumu és agresszív bolygó, amely különböző problémákat hoz. Azellenállást ábrázolja az emberek és a dolgok iránt. Az állati jellemet, avágyat és a szexuális energiát felügyeli. Urlkodója a Kosnak és a Skorpiónak.

Maják asztrológiája– Egyike a legrégebbi asztrológiáknak a világon. A Maják naptárán alapszik,az ún. Haab naptáron, ami többek között értelmezésként használja a 12csillagjegyet is, ahhoz, hogy bemutassa a nap ciklusát az évben; sok jelentéstés szimbólumot vettünk át, ami kulturológiai és vallási szempontból is  fontos a Maják kultúrájához.

Másodlagos direkciók  – még egy jósolási módszer az asztrológiában. Progressziv horoszkópnak is hivják

Medium coeli – tetőpont, M. C.,a horoszkóp tizedik háza

Merkúr –   A logikus gondolkodásmódot, az intellektet, az észt és az érzékszerveketfelügyeli. Azoknak a munkáknak az uralója amelyekhez képzelet, képességek,energia és gyakorlatiasság szükséges. Az Ikreket,  a Szűzt és a Vízöntőt uralja.

Mélypont– az a pont amely atetőponttal szemben helyezkedik el a szférában, a negyedik ház a horoszkópban.

Mérleg –  egyik a 12 asztrológiai jel közül. Szeptember 23. és október 23. között született személyek, ebben a jelben születtek

Mundális asztrológia – az asztrológia ága amely tudományozza a bolygók befolyását az országokra, nagy eseményekre, népekre, politikára. A név a latin „mundus”–ból ered és világot jelent.

Nap– Aszemély legfontosabb tulajdonságaira mutat; arra a tevékenységekre mutat amivel a foglalkozik és a másokkal valókapcsolataira. A Kos, az Oroszlán és részben a Bika uralkodója.

Nap jel – a jel amelyben a Nap található, az adott személynek a születési kártyájában, vagyis a horoszkóp jele ( ikrek, bika…)

Napi horoszkóp  –  Napi előrelátások az adott személyek asztrális hatásáról, a születési kártya és a bolygók mozgása alapján az adott napon. Nagy precizitást, ilyen kis idő allat nem igen lehet elérni. Az egységes napi horoszkóp minden abban a jegyben született személyre vonatkozik, így inkább szorakozásként

Natális (születési) horoszkóp  – a születési idő és hely szerint készül el. 10 bólygó segítségével, amelyek 12 házban vannak és ezek pedig 12 zodiák jelben, meghatározzák az emberi karaktert, társadalmi tendenciákat, üzleti képességeket és stb.

Negatív jelek – női jelek, vizi és földi jelek

Neptunusz –  Az illúzió, a fantázia és apszichikai világ bolygója, sebezhetőségünkre mutat, másokkal szemben, de abelső meghajóerőre, aggodalmakra és a bűntudatra is mutat. A Halak uralkodóbolygója.

Négzyet  – a 90* vagy 270* fokos aspektus. Két bolygó összecsapását ábrázolja. A belső ellentéteket ábrázolja, a rosszkedvet és a frusztrációkat. A rossz valamint a negatív aspektusok közé tartozik.

Női bolygók – A Hold és aVénusz

Női jelek – a bika, a rák, a szűz, a skorpió, a bak és a halak, tehát az összes földi és vizi jel.

Numerológia  – hit a misztikai és ezoterikai kapcsolatokban a számok és anyagi dolgok vagy élőlények között.

Nyilas  -egy  a 12 asztrológiai jel közül.  November 22. és december 21. között született személyek, ebben a jelben születtek.

Okkultáció – másik név a sötétségre.

Opozíció – a 180 fokos aspektus.A bolygók egymás közötti fékezéseket és gátlásokat ábrázolja. Külsőségesproblémákat és összetűzéseket okoz. Rossz és diszharmónikus aspektus.

Orbitális – Hatókörnéhány fokos átmérővel, azaspektus egy pontja körül, amiben az adott bolygó hatása érezhető egy adottterületen.

Orbis – egy bolygó befolyása.

Oroszlán  – egy a 12 asztrológiai jel közűl. Július 24. és augusztus 22. között született személyek, ebben a jelben születtek.

Összehasonlítható horoszkóp  – két születés kártya alapos összehasonlításával készül.

Párhuzamos aspektus – deklinációs aspektus, akkor lép fel amikor két bolygó ugyanazt az északivagy déli, szélességet vagy deklinációt veszi fel.

Páran – szögletes kapcsolat kétbolygó között és a fixált csillagok között a horoszkópban

Peregrin (vándorsólyom) – a bolygó neutrális poziciója egy jelben.

Planetáris rangok – Minden azstrológiai bolgyónak vannak jelei amik jobban vagy rosszabban hatnak.A legjobb amikor az uralkodó jegyében van, azután az a jegy amiben azegzaltáció van, amiben a hatása rendkívül kedvező. Az egzil jegyében sokatveszít a kedvező hatásából, az esésben pedig leginkább kiemelkedik a negatívhatása és a bolygó rossz tulajdonságai.

Plútó– azalvilág uralkodója, beleértve a tudatalattinkat is. A félelmeinkről, azopszesszióinkról, a születésről és a halálról beszél. A Skorpió és az Oroszlánuralkodója.

Precesszió  – A Föld tengelyének a mozgása amely lassan és lengésszerint történik.

Radix horoszkóp – a születési horoszkóp

Retrográd – hátrafelé mozgás

Rák  – egy a 12 asztrológiai jel közűl. Június 22. és július 23. között született személyek, ebben a jelben születtek.

Rossz hatású bolygók – A Mars és a Szaturnusz, amik rossz szerencsét hoznak.

Runák  – összefüggő ábécé sorozatok amelyek betűket (runákat) használnak és mágikus jelentésük van.

Skorpió – a 12 asztrológiai jel közül. Október 24. és november 22.-e között született személyek, ebben a jelben születtek

Stellium – több bolygó halmozásaegy házban, vagy jegyben, a koncentráció és az események sokaságát ábrázolja.

Szaturnusz – a Marssal együttrossz hatású bolygók közé sorolják. A kisértés bolygója, ami a félelmeinkkel ésa gyengeségeinkkel állít minket szembe. Ravasz, magányos, de egyben félénk ésharcias is. A Bak, a Vízöntő és a Szűz uralkodó bolygója.

Szellem hónap – (a Hold üresjárata) – Az időintervallum a Hold utolsó főaspektusa az egyik jegyben és a másik jegybe való belépés között. Ebben az időközbenelkezdett munkáknak kevesebb esélyük van a sikerre, a meghozott döntések pedigáltalában helytelennek bizonyulnak.

Szextil– a60 vagy a 300 fokos aspektus. Jó aspektusnak számít.

Sziderális – ami a fixáltcsillagokra mutat.

Sziderális idő – ST a délkör átmenetevalamilyen állócsillag mellet, kétszer egymás után.

Szinasztria  – két ember összehasonlító horoszkópja amelyben a bolygóik összehasonlítható jellemzője van analizálva.

Szoláris horoszkóp – ezt a horoszkópot akkor számíthatjuk ki amikor a Nap ugyan arra a helyre jutt ahol volt a születésünk pillanatában. A fő tendenciákat mutatja a következő évre.

Szög mező – a szög házai, az 1.,4., 7. és 10.ház  jele a horoszkópban.

Születési kártya  – a bolygók beállítása születésünk pillanatában.

Szűz – egy a 12 asztrológiai jel közül. Augusztus 23. és szeptember 22. között született személyek, ebben a jelben születtek. Ez egy földi, negativ és változó jel.

Tarot  – 78 kártyás pakli amely ma a leggyakrabban használatos a jövő jósolásához.

Tető – azasztrológiában az első fok egy adott háznak vagy jegynekTranzit  – a bolygók mozgása az égen, asztrológiai értelemben, a Zódiák körében

Trigon – a 120 fokos távolsága bolygók között, a legjobb aspektus.

Trópusi – ami a tavaszi pontrautal, pl. a Trópusi év, vagy a Trópusi forgás

Trópusi jegyek – Kos, Mérleg,Rák, Bak

Uralkodó – a csillagjegy uralkodóbolygója, az aminek a jegyben van a székhelye.  A ház uralkodója pedig az a bolygó, ami acsillagjegy uralkodója amiben a ház kezdete vagy teteje található.

Uránusz – hummanitárius,intellektuállis és utópikus bolygó. A teremtői vágyakra, az individualizmusraés a lázadásra vonatkozik. Részben uralja a Vízöntőt és a Mérleget.

Üresjárat – jelenség a horoszkópban amikor egy bolygó a 180fokban nem találkozik egy másik bolygóra sem.

Választó asztrológia – az az asztrológia, amely a legmegfelelőbb pillanat (adott esemény megtörténéséhez) kiszámitásával foglalkozik.

Vénusz – az érzelmi kapcsolatokonuralkodik, az erkölcsön, a házasságon és a különböző csillagképeken. A Bikát ésa Mérleget uralja.

Via kombusta – az a zóna azodiákusban, a 13 fokos Mérleg és a 9 fokos Skorpió között.

Vizöntő  – a 12 asztrológiai jel közül. Január 21. és február 19. között született személyek, ebben a jelben születtek

Vizöntő időszaka  – időszak a 2000éves hal időszaka után, lehetséges időeltolodás 150 év. Mivel a hal időszaka elmúlóban van, sokan úgy tartják hogy most vagyunk a vizöntő időszaka elején. Ebben a korszakban az embereknek minnél jobban el kellene mozdulnia a hal időjáratától és a vak religiuzmustól és a humán előre haladáshoz fordulni, de egy meghatározott forradalmiasságal.

Zodiák jelek  –  kos, bika,ikrek, rák, oroszlán, szűz, mérleg, skorpió, nyilas, bak, vizöntő, halak. A Zodiák filozófiáját rég óta ismerték ősi népek is. Ezek a jelek a nevűket a csillagképekről kapták.

Zodiákus – az a zóna az égenami az ekliptike mindkét oldaláról terjed el, körülbelül 16 fokos szélességben,amiben a maguk pályáján haladnak a Nap, a Hold és a többi bolygó.

MARS – erős temperamentumu és agresszív bolygó, amely különböző problémákat hoz. Azellenállást ábrázolja az emberek és a dolgok iránt. Az állati jellemet, avágyat és a szexuális ener

MARS – erős temperamentumu és agresszív bolygó, amely különböző problémákat hoz. Azellenállást ábrázolja az emberek és a dolgok iránt. Az állati jellemet, avágyat és a szexuális energiát felügyeli. Urlkodója a Kosnak és a Skorpiónak.

MAJÁK ASZTROLÓGIÁJA – Egyike a legrégebbi asztrológiáknak a világon. A Maják naptárán alapszik,az ún. Haab naptáron, ami többek között értelmezésként használja a 12csillagjegyet is, ahhoz, hogy bemutassa a nap ciklusát az évben; sok jelentéstés szimbólumot vettünk át, ami kulturológiai és vallási szempontból is  fontos a Maják kultúrájához.

MEDIUM COELI – tetőpont, M. C.,a horoszkóp tizedik háza

MERKÚR –   A logikus gondolkodásmódot, az intellektet, az észt és az érzékszerveketfelügyeli. Azoknak a munkáknak az uralója amelyekhez képzelet, képességek,energia és gyakorlatiasság szükséges. Az Ikreket,  a Szűzt és a Vízöntőt uralja.

giát felügyeli. Urlkodója a Kosnak és a Skorpiónak.

MAJÁK ASZTROLÓGIÁJA – Egyike a legrégebbi asztrológiáknak a világon. A Maják naptárán alapszik,az ún. Haab naptáron, ami többek között értelmezésként használja a 12csillagjegyet is, ahhoz, hogy bemutassa a nap ciklusát az évben; sok jelentéstés szimbólumot vettünk át, ami kulturológiai és vallási szempontból is  fontos a Maják kultúrájához.

MEDIUM COELI – tetőpont, M. C.,a horoszkóp tizedik háza

MERKÚR –   A logikus gondolkodásmódot, az intellektet, az észt és az érzékszerveketfelügyeli. Azoknak a munkáknak az uralója amelyekhez képzelet, képességek,energia és gyakorlatiasság szükséges. Az Ikreket,  a Szűzt és a Vízöntőt uralja.

[fbcomments]

Ezt olvastad már?

Hagyjon választ

Változtass a jövődön most

Most lehetőséged van, hogy jobbra fordítsd az életed

Kérd jósaink segítségét