Tenyér jóslás – A tenyér vonalai

Tenyer-joslas-A-tenyer-vonalai_large

A tenyér jóslás szerint, a tenyerünkbe vésődött vonalak minden kétséget kizáróan a legfontosabb kiinduló pont a jóslás számára. Mindegyik vonalnak megvan a maga jelentése.

A legfontosabb vonalak jelentése a tenyér jóslásban

Életvonal: az élet hosszúságáról tájékoztat bennünket. A váratlan eseményekről, a betegségekről és általában az élet minőségéről árulkodik. Ha ez a vonal hosszú és mélyen bevésődött, akkor jó egészséget és hosszú öregkort jósol. Ha szakadozott vagy szerteágazó, rossz egészséget mutat.

Fejvonal: a gondolkodásmódról és az intelligenciáról árulkodik. Az észlelésre és az értelmi képességekre vonatkozik.

Szívvonal: az érzelmi viselkedésünkre világít rá, arra ahogyan szeretünk és elárulja milyenek vagyunk egy-egy kapcsolatban. A szerelem lelki oldalára utal. Továbbá kifejezi érdeklődésünket a művészetek iránt.

Sorsvonal: az élet nagy eseményeire vonatkozik, valamint a nagy változásokra mind a szerelem, mind munkaügyi téren. A munkahelyi céljainkról és az alkalmazkodó képességünkről is őriz adatokat. Jellemzője a három részre ágazó vonal, mindegyik vonal egy-egy életterületet jelent:

  • A csuklótól az első vízszintes vonalig az élet első 30 évére voantkozik
  • Az első vonal végétől a következő elejéig a 30 és 45 életév közötti szakaszra vonatkozik
  • A második vonal végétől egészen az ujj tövéig a későbbi évekre vonatkozik

Napvonal: Ez a nagy szerencse vonala. Művészeti téren aratott sikerre vonatkozik, vagyis az ízlésre és a szépség iránti érzékre. Az élet bármely területén elért sikerre is utalhat.

Egészségvonal: Az erős akarat hiányára mutat, jellemtelen emberekre jellemző, ezért jobb, ha hiányzik a tenyerünkről.

Vénusz-vonal és a Vénusz-öv: Amennyiben jelen van, szenvedélyességre utal, és a tulajdonosának gyakran változik a hangulata. Burjánzó kapcsolatokra is utal, amelyeknek rossz következményeik is lehetnek.

Házasságvonal: ha mélyen be van vésődve a tenyérbe, akkor stabil házastársi viszonyt jelez. Amennyiben több van belőle, több lehetséges házasságra vagy több hosszú és tartalmas kapcsolatra utal.

Utazásvonal: hosszabb-rövidebb utazásokról árulkodik, illetve hosszabb ideig tartó külföldi tartozkodást vagy határon túli letelepedést mutat.

Mars-vonal: az életerő meglétére vagy hiányára utal, valamint a fegyelmezettségre és az anyagi nyereségekre.

Intuició-vonal: ritkán van jelen. Ha mégis, akkor alig látható. Amennyiben a bal tenyéren helyezkedik el, öröklött intuitív képességre utal. A jobb tenyéren található intuitív-vonal pedig a szerzett intuitív képességre és a jóslási képességekre.

Hagyjon választ

Változtasson a jövőjén most!

Most lehetősége van, hogy jobbra fordítsa az életét

Hívja a tarot jósát